روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم باشک بازی کنند متاسفانه انشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت. او باید تا 100 میشمرد و سپس شروع به جستجو میکرد.  ...همه پنهان شدند الا نیوتوننیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد. دقیقا در مقابل انشتین.  …97, 98, 99.100. انشتین شمرد.او چشماشو باز کرد ودید که نیوتون در مقابل چشماش ایستاده. انشتین فریاد زد نیوت
دسته ها : طنز
پنج شنبه دهم 2 1388
متن یک کارت عروسی آخر این هفته، جشن ازدواج ما به پاست  با حضور گرم خود، در آن صفا جاری کنید  ازدواج و عقد یک امر مهم و جدی است  لطفاً از آوردن اطفال، خودداری کنید    بر شکم صابون زده، آماده سازیدش قشنگ معده را از هر غذا و میوه ای عاری کنید  تا مفصل توی آن جشن عزیز و با شکوه با غذا و میوه ی آن جشن افطاری کنید    البته خیلی نباید هول و پرخور بود
دسته ها : طنز
چهارشنبه دوازدهم 1 1388
پنج آدمخوار به عنوان برنامه نویس در یک شرکت خدمات کامپیوتری استخدام شدند .هنگام مراسم خوشامدگویی رئیس شرکت گفت: "شما همه جزو تیم ما هستید. شمااینجا حقوق خوبی می گیرید و میتوانید به غذاخوری شرکت رفته و هر مقدار غذا که دوست داشتید بخورید. بنابراین فکر کارکنان دیگر را از سر خود بیرون کنید. " آدمخوارها قول دادند که با کارکنان شرکت کاری نداشته باشند .چهار هفته بعد رئیس شرکت به آنها سر زد و گفت: "می دانم
دسته ها : طنز
چهارشنبه دوازدهم 1 1388
X