روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم باشک بازی کنند متاسفانه انشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت. او باید تا 100 میشمرد و سپس شروع به جستجو میکرد.  ...همه پنهان شدند الا نیوتوننیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد. دقیقا در مقابل انشتین.  …97, 98, 99.100. انشتین شمرد.او چشماشو باز کرد ودید که نیوتون در مقابل چشماش ایستاده. انشتین فریاد زد نیوت
دسته ها : طنز
پنج شنبه دهم 2 1388
  انیشتین سر سفره هفت سین پروفسور حسابی   در زمان تدریس در دانشگاه پرینستون دکتر حسابی تصمیم می گیرند سفره ی هفت سینی برای انیشتین و جمعی از بزرگترین دانشمندان دنیا از جمله "بور"، "فرمی"، "شوریندگر" و "دیراگ" و دیگر استادان دانشگاه بچینند و ایشان را برای سال نو دعوت کنند. آقای دکتر خودشان کارتهای دعوت را طراحی می کنند و حاشیه ی آن ر
دسته ها : عمومی
جمعه چهارم 2 1388
                                          همه آفتابگردانیم. گل آفتابگردان رو به  نور میچرخد.  و آدمی رو به خدا. ما همه آفتابگردانیم اگر آفتابگردان به خاک خیره شود و به تیرگی، دیگر آفتابگردان نیست.آفتابگرد
دسته ها : عمومی
جمعه چهارم 2 1388
X